ATSAKYMAI Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS

DARBUOTOJŲ DĖMESIUI

2013-02-12

Informuojame, kad 2013 m. vasario 12 d. Lietuvos Bankas, juridinio asmens kodas 188607684, buveinė registruota adresu Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – „LB“), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo (toliau – „“) 76 str., paskelbė Akcinės bendrovės Ūkio bankas, juridinio asmens kodas 112020136, buveinė registruota adresu Maironio 25, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – „Ūkio bankas”), laikiną dalinį veiklos apribojimą (toliau – „Moratoriumas“), laikinuoju Ūkio banko administratoriumi paskyrė Adomą Ąžuolą Audicką (toliau – „Laikinasis administratorius“) ir informavo apie tai Ūkio banką.

Papildomai informuojame, kad paskelbus Moratoriumą, buvo priimtas Laikinojo administratoriaus įsakymas, pagal kurį:

1.            Nuo 2013 m. vasario 13 d. 00:00 val. yra paskelbta Ūkio banko prastova ne dėl darbuotojų kaltės. Prastova ne dėl darbuotojų kaltės Ūkio banke paskelbta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 122 straipsniu, kadangi Moratoriumo metu Ūkio bankas neturi galimybės suteikti Ūkio banko darbuotojams jų darbo sutartyse sulygto darbo. Prastova nebus taikoma tiems darbuotojams, kuriuos apie tai atskirai informuoja Laikinasis administratorius ar jo įgalioti asmenys;

2.            Nuo 2013 m. vasario 13 d. 00:00 val. Ūkio banko darbuotojams nereikia atvykti į darbo vietas. Į darbo vietas turi atvykti tik tie darbuotojai, kuriuos apie tai atskirai informuoja Laikinasis administratorius ar jo įgalioti asmenys;

3.            Už prastovos laiką bus mokamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytas atlyginimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 195 str. 3 dalimi, šiuo metu nesant galimybės Ūkio banko darbuotojų perkelti į kitą darbą, atitinkantį jų profesiją, specialybę bei kvalifikaciją, už kiekvieną prastovos valandą prastovoje esantiems Ūkio banko darbuotojams bus mokamas atlyginimas, lygus 2/3 darbuotojo iki prastovos buvusio vidutinio valandinio darbo užmokesčio. Už prastovos laiką mokamas atlyginimas nebus mažesnis nei Vyriausybės nustatytas minimalusis valandinis atlygis už kiekvieną prastovos valandą.

Visa informacija dėl tolimesnių Ūkio banko darbuotojų darbo sąlygų bus skelbiama Ūkio banko interneto svetainėje www.ub.lt.

Informacijos paskelbimas interneto svetainėje bus laikomas tinkamu Ūkio banko darbuotojų informavimu ir darbuotojai atskirai (asmeniškai) nebus informuojami.

Dėl detalesnės informacijos taip pat galite kreiptis į el.paštu personalas@ub.lt arba telefonu 8 800 10 007.

Atgal į naujienas