Ūkio bankas yra įsteigęs investicijų valdymo įmonę UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“, kuriai 2006 m. liepos 1 d. buvo išduota Vertybinių popierių komisijos licencija valdyti investicinius fondus.

Investicinių fondų grąža

Ūkio banko investicinių fondų įvairių laikotarpių rezultataiŠi informacija yra pateikiama informaciniais tikslais esamiems investicinio fondo dalyviams ir negali būti traktuojama kaip pasiūlymas ar rekomendacija įsigyti ar perleisti investicinių fondų vienetus. Praėjusio laikotarpio investicinio fondo grąža negarantuoja, kad tokia pati grąža bus pasiekta ir ateityje. Investicinio fondo vieneto vertė nuolat kinta, todėl, esant nepalankiai investicinei aplinkai, gali susidaryti situacija, kuomet investuotojas, išsipirkdamas turimus investicinius vienetus, atgaus tokią pačią ar mažesnę sumą nei investavo..

Investicinio fondo pavadinimas Data Grąža, proc.
1 d. 6 mėn. 12 mėn. 36 mėn.
Obligacijų fondas 2013-05-06 +0,04 +4,42 +8,39 +17,07
Racionalaus investavimo fondas 2013-05-06 +0,54 +9,58 +16,02 +19,01
Rusijos subfondas 2013-05-06 -0,01 -2,70 -2,68 -8,45
Kinijos subfondas 2013-05-06 +0,26 -0,94 +3,01 +6,88
Europos subfondas 2013-05-06 +0,01 +10,35 +20,60 +23,19
JAV subfondas 2013-05-06 +0,36 +12,42 +16,83 +42,97
Žaliavų subfondas 2013-05-06 -0,11 -7,65 -6,49

Ūkio banko investicinių fondų grąžos ir rizikingumo palyginimas